Tuesday, July 12, 2011

Bengkel Mengoptimun Penggunaan dan Pengintegrasian Sumber Pendidikan Berasaskan TMK dalam P&P ke arah Pembestarian Sekolah, 2011

Photobucket

LAPORAN IN-HOUSE

UNIT PEMBESTARIAN SEKOLAH

1. Bengkel Mengoptimun Penggunaan dan Pengintegrasian Sumber PendidikaN Berasaskan TMK dalam P&P ke arah Pembestarian Sekolah

1.1 Bengkel ini diadakan bertujuan untuk:

 • Menyampaian modul-modul yang terdapat dalam bengkel bagi tujuan menyebarluaskan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru-guru di sekolah.
 • Untuk melaporkan status pelaksanaan program pembestarian peringkat sekolah 2011
 • Melatih guru-guru untuk memperoleh kemahiran bagi menjana kreativiti dan inovasi murid-murid di sekolah
 • Memberi bimbingan kepada guru-guru menggunakan pendekatan projek based learning melalui portal dalam talian

1.2 Tarikh : 11-12 Julai 2011 (Sekolah Kebangsaan Serkam),

1.3 Tempat : Bilik Mesyuarat PKG 14 Serkam

1.4 Sasaran : 29 orang guru

1.5 Penceramah : Pn Waidah Binti Abd Talib

( Guru Penyelaras ICT SK Serkam )

2. Pelaksanaan Modul

2.1 MODUL 1 : PERANAN GURU PENYELARAS BESTARI (GPB), GURU PENYELARAS ICT (GPICT) DAN GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA SEKOLAH (GPM)

· Peserta kursus diberi pededahan tentang tugas dan tanggungjawab GPB dan GPM di sekolah.

· Dalam komponen ini peserta kursus akan menghayati peranan GPM/GPB dan GPICT sebagai penggerak utama dan agen perubahan dalam proses transformasi pendidikan.

· Modul ini dikendalikan dengan menggunakan kaedah perbincangan kumpulan, pembentangan dan analisis situasi..

2.1.1 OBJEKTIF

· Meningkatkan komitmen, produktiviti, kecekapan dan keberkesanan GPB/ GPICT dan GPM sebagai peneraju utama bagi pembestarian sekolah.

· GPB/GPICT dan GPM dapat berkolaborasi dengan berkesan sebagai agen perubahan dalam proses transformasi pendidikan di sekolah.

2.2 MODUL 2 : KEMAHIRAN ABAD KE-21 DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

· Guru-guru diberi pendedahan tentang kemahiran-kemahiran abad ke-21 dengan menghayati kemahiran-kemahiran Abad ke-21 untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

· Modul ini dikendalikan dengan menggunakan kaedah

perbincangan . Strategi pelaksanaan aktiviti-aktiviti tersebut memerlukan guru-guru mengaplikasi kemahiran-kemahiran abad ke-21 yang dipelajari dalam pembelajaran dan pengajaran mereka serta mampu memberi bimbingan dalam aspek ini secara latihan

·

2.2.1 OBJEKTIF

 • Guru dapat mengaplikasi kemahiran abad ke-21 dalam pembelajaran dan pengajaran
 • Guru boleh memberi bimbingan dan berkongsi ilmu tentang kemahiran abad ke-21 dalam p&p kepada guru dan murid.
 • Guru mampu mengaplikasi kemahiran abad ke-21 dalam pembelajaran dan pengajaran
 • Guru boleh memberi bimbingan dan berkongsi ilmu tentang kemahiran abad ke-21 dalam p&p kepada guru dan murid.

2.3 MODUL 3 : KEMAHIRAN PENGINTEGRASIAN SUMBER PENDIDIKAN BERASASKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


 • Guru-guru diberi pendedahan tentang pengintegrasian bahan digital dalam pembelajaran dan pengajaran.
 • Dalam komponen ini guru-guru akan membuat penilaian tentang tahap teknologi cerdas kendiri dan menghasilkan satu komponen dalam rancangan mengajar yang mengintegrasikan bahan digital dalam pembelajaran dan pengajaran. Peserta juga akan mempelajari teknik-teknik pengintegrasian video dalam pembelajaran dan pengajaran
 • Modul ini dikendalikan dengan menggunakan kaedah perbincangan kumpulan.

2.3.1 OBJEKTIF

 • Kemahiran mengintegrasi bahan-bahan digital dalam pembelajaran dan pengajaran.
 • Kebolehan mengenalpasti teknik-teknik video yang boleh diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran.

2.4 MODUL 4 : SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARDS

(SSQS)


 • Guru-guru diberi pendedahan tentang domain dan indikator-indikator Smart School Qualification Standards (SSQS).
 • Dalam komponen ini peserta kursus menganalisis jurang pencapaian antara tahap bintang sekolah dengan indikator 5 bintang.
 • Modul ini dikendalikan dengan menggunakan kaedah perbincangan kumpulan, pembentangan dan sesi hands-on.

2.4.1 OBJEKTIF

 • Memahami kepentingan pelaksanaan penarafan SSQS bagi pembestarian sekolah.
 • Memahami empat domain dan indikator-indikator Smart School Qualification Standards (SSQS).
 • Mengoptimum peranan untuk membantu meningkatkan tahap bestari sekolah.

Disediakan oleh:

WAIDAH BINTI ABD TALIB
GURU PENYELARAS ICT SK SERKAM, 2011

Bookmark and Share

No comments:

Post a Comment

 
SK SERKAM
Km 18 Jalan Serkam PAntai
77300 Merlimau Melaka.

Tel & Fax : 06-2619740
Email : mba1019@ppdjasin.edu.com
skserkampantai@gmail.com
Website : http://skserkampantai.blogspot.com

Emelkan kepada kami...

Name:
Email:
Comment:
Sekolah Kebangsaan Serkam, 77300 Merlimau Melaka | Template Ireng Manis © 2010 Free Template Ajah. Distribution by Dhe Template. Supported by Cash Money Today and Forex Broker Info