Sunday, June 27, 2010

Johan dan Naib Johan Pertandingan Bercerita Bahasa Melayu Peringkat Negeri


Tahniah kepada Adik Siti Nur Arissa Bt Safri kerana berjaya menyandang gelaran Naib Johan Tahap 1 dan Adik Mohamad Zuhair B Azman sebagai Johan Tahap 2 dalam Pertandingan Bercerita Bahasa Melayu Peringkat Negeri yang telah diadakan pada 22 Jun 2010 bertempat di SJKT Jasin .Adik Zuhair akan meneruskan cabaran ke peringkat Kebangsaan yang akan diadakan di Perak bulan Jun 2010 nanti.Harapan semoga akan terus berjaya.Insyallah....

PERTANDINGAN BERCERITA DALAM BAHASA MELAYU
SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN

1. Pendahuluan

Pendahuluan bercerita dalam bahasa Melayu untuk murid-murid sekolah rendah
adalah merupakan anjuran Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan di peringkat
kebangsaan. Pihak Dewan Bahasa dan Pustaka, Perpustakaan Negara, dan Bahagian Teknologi Pendidikan turut memberikan kerjasama bagi menjayakan program ini.

2. Objektif
2.1 Mencungkil bakat dan kreativiti murid bercerita secara bersahaja dan meyakinkan
2.2 Menggalakkan murid membaca dan menghayati karya kreatif penulis-penulis tempatan dan karya traditional.
2.3 Membina keyakinan diri dan semangat juang yang tinggi serta berdaya saing di kalangan murid.
2.4 Meningkatkan kemahiran bertutur dan mendengar dalam bahasa Melayu

3. Penyertaan
Penyertaan ini terbuka hanya kepada murid-murid tahap 1 dan 2 sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan

4. Format Pertandingan
4.1 Peringkat Daerah
4.1.1 Semua Pegawai Pendidikan Daerah/Bahagian (PPD/PPB) bertanggungjawab mengelolakan pertandingan ini di peringkat Daerah/Bahagian.
4.1.2 Pegawai PPD/PPB akan mempengerusikan Jawatankuasa Pengelola
Pertandingan Peringkat Daerah/Bahagian
4.1.3 Semua pertandingan di peringkat Daerah/Bahagian seharusnya selesai dilaksanakan sebelum pertanidngan peringkat negeri.
4.1.4 Peserta-peserta yang menjadi johan Daerah/Bahagianakan mewakili Daereah/Bahagian ke peringkat Negeri

4.2 Peringkat Negeri
4.2.1 Semua Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) bertanggungjawab mengelolakan pertandingan ini di peringkat negeri masing-masing.
4.2.2 Jawatankuasa Pengelola Pertandingan Peringkat negeri akan diketuai oleh Pengarah Pelajaran Negeri.
4.2.3 Semua pertandingan di peringkat negeri seharusnya selesai dilaksanakan sebulan sebelum pertandingan peringkat kebangsaan.
4.2.4 Peserta-peserta yang menjadi johan negeri akan mewakili negeri negeri ke peringkat kebangsaan

4.3 Peringkat Kebangsaan
4.3.1 Pertandingan ini di peringkat kebangsaan akan dikelolakan oleh Jabatan Pelajaran yang dilantik oleh Kementerian Pendidikan.
4.3.2 Tarikh pertandingan akan ditentukan oleh Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan
4.3.3 Peserta-peserta negeri akan diiringi oleh dua orang guru pengiring (seorang untuk peserta tahap 1, seorang untuk peserta tahap 2 dan seorang pegawai JPN.

5. Syarat-Syarat Pertandingan
5.1 Penyertaan terbuka kepada murid-murid tahap satu (1), dan tahap dua (2) sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan
5.2 Hanya seorang peserta sahaja mewakili tahap masing-masing dibenarkan
Read more ...

Johan Pertandingan Pidato Piala Diraja Peringkat Daerah


Tahniah kepada adik Siti Nur Alia Bt Safri kerana berjaya menyandang gelaran Johan dalam Pertandingan Pidato Piala Diraja yang telah diadakan pada 23 Jun 2010 bertempat di SK Chincin.Beliau akan meneruskan cabaran ke Peringkat Negeri pada masa dan waktu yang akan ditentukan nanti.Harapan semoga akan terus berjaya.Insyallah....

Peraturan Pemarkahan
3.5.1 Pembahagian Markah Pidato Bahagian Pertama

i) Isi ( 30 markah )

Pemidato akan diadili dari segi pengutaraan 3 isi yang bernas, data-data dan bahan-bahan yang tepat serta logik termasuk penghuraiannya.

Panduan Pemarkahan

4 markah bagi satu isi
2 markah bagi huraian isi
3 markah bagi contoh dan data-data yang diberi.
Jumlah markah bagi satu-satu isi yang pukal ialah 7 markah.
Isi yang diperakukan ialah sebanyak 4 isi.
3 markah bonus boleh diberi bagi kematangan isi.

ii) Bahasa ( 20 markah )

Pemidato akan diadili dari segi bahasa yang jelas, baku ( struktur dan sebutan ), gaya bahasa yang berkesan, dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan.

iii) Persembahan ( 50 markah )

Pemidato akan diadili dari segi persembahan yang lancar, kesesuaian nada, meyakinkan, menunjukkan gaya yang menarik dan persembahan susunan isi yang tertib. Pemidato akan dipotong 5 markah maksimum jika isi pidatonya mengandungi kritikan terhadap isu-isu sensitif seperti politik, agama, bangsa, kebudayaan dan peribadi, serta menunjukkan perlakuan atau tutur kata yang kurang sopan.

3.5.2 Pembahagian Markah Pidato Bahagian Kedua

i) Isi ( 40 markah )

Pemidato diadili dari segi pengutaraan isi-isi yang bernas dan logik termasuk penghuraiannya.

Panduan Pemarkahan

10 markah bagi satu isi
5 markah bagi huraian isi
5 markah bagi contoh dan data-data yang diberi
Isi yang diperakukan ialah sebanyak 2 isi

ii) Bahasa ( 30 markah )

Pemidato akan diadili dari segi bahasa yang jelas, baku ( struktur dan sebutan), gaya bahasa yang berkesan, dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan.

iii) Persembahan ( 30 markah )

Pemidato diadili dari segi persembahan yang lancar, kesesuaian nada, meyakinkan dan menunjukkan gaya yang menarik. 5 markah maksimum akan dipotong jika isi pidato mengandungi kritikan terhadap isu-isu sensitif seperti politik, agama, bangsa,
kebudayaan dan peribadi, serta menunjukkan perlakuan atau tutur kata yang kurang sopan.
Read more ...

Friday, June 25, 2010

Tahniah ...


Tidak lupa juga ucapan tahniah kepada Warga Sk Serkam khususnya kerana telah menerima Anugerah Khas bagi kategori Pencapaian UPSR melebihi 20% cemerlang, Pencapaian Gred Purata Sekolah (GPS) Kurang dari 2.00 iaitu 1.97 dan berjaya melahirkan pelajar yang mampu menyandang gelaran Johan Pertandingan Sajak PPDa Kategori Sekolah Rendah - Adik Siti Nur Alia Bt Safri.
Harapan Pn Hjh Nora Bt Ismail selaku Guru Besar agar kecemerlangan dapat dilipat kaligandakan lagi pada tahun-tahun yang akan datang khususnya 2010 ini.Ucapan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua tenaga pengajar yang bertungkus lumus dalam memastikan kejayaan dapat dicapai bersama.Semoga usaha guru-guru diberkati dirahmati Allah.Insyallah....
Read more ...

Monday, June 21, 2010

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

Tahniah diucapkan kepada 2 orang guru kita iaitu Pn Shahida Bt Zainuddin dan Pn Waidah Bt Abd Talib kerana telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) bagi tahun 2009.Penganugeraan ini telah diadakan pada hari Khamis bersamaan 24 Jun 2010 ini bertempat di ILP Selandar, Majlis ini telah dirasmikan oleh YB. Datuk Hj. Yaakub Bin Hj. Mohd Amin, Pengerusi Jawatankuasa Negeri Pelajaran Sains & Teknologi Dan Sumber Manusia..Semoga dengan pengiktirafan ini, beliau dapat dijadikan contoh kepada guru-guru baru untuk bekerja dengan lebih bersemangat lagi bagi menjayakan profesion perguruan kita.Tahniah .....

GARIS PANDUAN MENGENAI PEMBERIAN ANUGERAH
PERKHIDMATAN CEMERLANG PERKHIDMATAN AWAM

TUJUAN

Pekeliling ini bertujuan menyampaikan keputusan Kerajaan untuk memperluaskan kelayakan anggota-anggota yang boleh dipertimbangkan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Perkhidmatan Awam.kepada anggota yang tidak memilih terma dan syarat-syarat perkhidmatan Sistem Saraan Baru (SSB).Dengan itu Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 1993 dan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 1993 (Pindaan No.2/1993) perlu dipinda untuk memasukkan keputusan tersebut.

PINDAAN

2. Perenggan 8 dalam Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 1993 dan perenggan 8(i) dan (ii) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 1993 (Pindaan No.2/1993) adalah, dengan ini, diganti dengan perenggan 8(i) dan 8(ii) yang baru seperti berikut:

“8. Pemilihan penerima-penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang hendaklah dibuat pada tiap-tiap tahun oleh Panel Penyelarasan Penilaian Prestasi dan Pergerakan Gaji (PPG) berasaskan Laporan Penilaian Prestasi. Anggota-anggota berikut layak dipertimbangkan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Perkhidmatan Awam:

(i) 2 peratus anggota-anggota Perkhidmatan Awam yang telah mencapai prestasi kerja yang cemerlang, iaitu anggota yang menerima pergerakan gaji secara melintang di bawah Sistem Saraan Baru (SSB) dan anggota yang mendapat markah penilaian prestasi 90 peratus ke atas bagi yang tidak memilih terma dan syarat-syarat perkhidmatan SSB. Bagaimanapun, bagi anggota yang telah mencapai gaji maksimum, mereka juga layak dipertimbangkan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang asalkan mereka tergolong dalam lingkungan 2 peratus;

(ii) 3 peratus anggota-anggota Perkhidmatan Awam yang telah mencapai prestasi kerja yang baik, iaitu anggota yang menerima pergerakan gaji secara menegak di bawah Sistem Saraan Baru (SSB) dan anggota yang mendapat markah penilaian prestasi 80 hingga 89.99 peratus bagi yang tidak memilih terma dan syarat-syarat perkhidmatan SSB. Bagaimanapun, bagi anggota yang telah mencapai gaji maksimum, mereka juga layak dipertimbangkan Augerah Perkhidmatan Cemerlang asalkan mereka tergolong dalam lingkungan 3 peratus.”

TARIKH KUATKUASA
2. Pindaan ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2000.
Read more ...

Do'a Keselamatan

Do'a Keselamatan


Artinya: "Ya Tuhan, janganlah Engka siksa kami karena lupa atau bersalah. Ya Tuhan, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana telah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kamj, dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami dalam mengalahkan orang-orang kafir." (QS. Al-Baqarah: 286).

Penjelasan:
Ibnu Katsir dalarn kitab tafsirnya merangkum sepuluh hadis tentang keutamaan membaca doa diatas. Diantaranya hadis yang diriwayatkan dari sahabat 'Abdullah bin Mas'�d, bahwa Nabi Saw. telah bersabda: "Barangsiapa yang membaca dua ayat yang akhir surah Al-Baqarah (ayat 285-286) setiap malam, maka dia akan mendapatkan keselamatan."
(Tafsir Ibnu Kats�r Juz, I, hal.340). Posted by Picasa

Doa kami agar Cikgu Alizawati Bt Abdullah cepat sembuh dan akan kembali ke sekolah seperti biasa.Amin.....
Read more ...

Sunday, June 20, 2010

Selamat Datang


Sirih berlipat sirih pinang
Sirih dari Pulau Mutiara
Pemanis kata selamat datang
Awal Bismillah pembuka bicara

Selamat Datang kepada Ustaz Azim Fikri B Isnin.yang sudah mula bertugas di SK Serkam bermula 16 Mei 2010 yang lalu.Beliau telah ditukarkan dari SK Parit Penghulu atas arahan PPD Jasin bagi menggantikan Ustazah Farha Bt Ali Hassan yang telah ditukarkan ke Sk Parit Penghulu.Harapan kami agar dapatlah Ustaz mendidik dan membimbing anak-anak didik dengan ilmu agama untuk bekalan hidup.Insyallah....Pada 16Mei 2010, SK Serkam kehilangan seorang guru PJK yang baik hati iaitu Cikgu Zulkifli B Bakar yang telah berpindah ke SK Tambak Paya. Pertukaran berlaku atas sebab beliau dinaikkan pangkt sebagai GPK KOKU. Kepada Cikgu Zulkifli diucapkan selamat bertugas di sekolah baru. Jangan bersedih dan teruskan usaha mendidik anak bangsa. Jasa anda di SK Serkam akan tetap dikenang kerana kesportingan cikgu.Kurangnya kilauan SK Serkam.....
Tempat Cikgu Zulkifli diganti oleh Pn Rohani Bt Basron dari Sk Paya Redan.Beliau mula bertugas di SK Serkam bermula 21 Jun 2010. Kepada Cikgu Rohani diucapkan selamat datang ke SK Serkam dan seluruh warga sekolah mengalu-alukan kehadiran anda.
Read more ...

Saturday, June 5, 2010

Peperiksaan Pertengahan Tahun


Peperiksaan Pertengahan tahun telah selamat dijalankan bermula 31 Mei - 4 Jun 2010 yang lalu.

PERSEDIAAN FIZIKAL
Kesihatan

Keadaan kesihatan yang buruk akan mengganggu persediaan diri untuk peperiksaan. Gangguan kesihatan pasti tidak akan mengizinkan kita untuk mengulangkaji dan ini akan membuatkan kita mempunyai tekanan emosi. Tambahan pula apabila sakit itu meleret hingga ke hari peperiksaan, pastinya ia akan mengganggu anda menjawab soalan dan membuatkan kita tidak dapat menjawab dengan baik. Oleh itu, pastikan diri kita mengamalkan cara hidup yang sihat. Jangan terlalu mengutamakan persediaan untuk peperiksaan hingga mengabaikan kesihatan diri sendiri.

PERSEDIAAN MENTEL
Pelbagai Gambaran Negatif

Kerapkali masalah yang dihadapi oleh kita apabila hampir dengan peperiksaan ialah takutkan kegagalan. Walaupun sudah berusaha bersungguh-sungguh, namun perasaan takutkan kegagalan itu sering mengganggu pemikiran. Antara keadaan yang menekan diri pelajar adalah :

 1. Menyerah kalah sebelum berjuang
 2. Merasa belum bersedia untuk menghadapi peperiksaan
 3. Harapan yang tinggi dari ibu bapa

elemen-elemen ini akan membuatkan kita menjadi lemah semangat, strees, dan menjadikan kita hilang keyakinan untuk menggapai kejayaan walaupun kita masih belum melihat soalan itu.

Berfikiran Positif

Bagi mengatasi segala tekanan mentel seperti di atas, kita perlulah mengubah cara pemikiran kita ke arah yang lebih positif. Fokuskan mentel kita kepada apa yang kita perlu atau harus lakukan serta apa hasil yang kita harapkan. Kita tidak perlu merasa bimbang terhadap apa keputusan yang akan kita kecapai tetapi apa yang perlu kita bimbangi jika kita tidak menggunakan sisa-sisa masa yang masih ada untuk berusaha sepenuhnya.

Sekiranya kita memikirkan kegagalan, apa yang akan kita pikirkan hanyalah rintangan dan halangan. Ini akan membuatkan kita lemah semangat serta meragui kebolehan yang ada pada diri kita. Oleh itu untuk mengelakkan diri daripada lemah semangat perlulah kita berpegaang kepada kata-kata yang boleh menaikkan semangat seperti ‘Sedikit Pencapaian itu lebih baik daripada tiada pencapaian langsung’.

PERSEDIAAN EMOSI

Dalam saat-saat getir untuk mendepani peperiksaan ini, perlulah kita mengelakkan diri daripada sebarang bentuk gangguan emosi yang akan memberikan kita beberapa effect yang negetif. Perkara-perkara ini haruslah kita mengelakkan seboleh-bolehnya

 1. Pentengkaran dengan sahabat-sahabat lain.
 2. Melakukan perkara yang boleh mencetuskan kemarahan ibu bapa
 3. Cinta monyet yang mungkin kecundang di saat-saat menghadapi peperiksaan
 4. Bersikap terlalu yakin ‘overconfident’
 5. Berperasangka buruk terhadap orang lain

dalam saat-saat menghampiri peperiksaan ini, pelbagai tekanan akan muncul. Oleh itu, depanilah orang-orang di sekeliling kita dengan perasaan yang ceria walaupun kita sendiri berada dalam keadaan tertekan. Ini bukan sahaja dapat menbentengi diri kita, malah akan membuatkan orang di sekeliling kita merasa tenang dengan kita. Ambillah dari sudut yang positif. Ingatlah setiap apa yang berlaku adalah ujian Allah dan ada hikmah sekiranya anda bersabar.

PERSEDIAAN ROHANI

Selain dari persediaan fizikal, mental, emosi, persediaan dari segi rohani juga perlu dititikberatkan. Kita perlu fahami kedudukan kita sebagai seorang hamba hanya mampu berusaha sebaik mungkin, tetapi hasil sebenarnya Allah jua yang menentukan. Ketenangan jiwa dan fikiran sangat diperlukan di saat-saat menghadapi peperiksaan. Oleh itu, lakukanlah sesuatu untuk meraih ketenangan ini. Antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan adalah ;

 1. Sentiasa bermunajat kepada Allah. Lakukan solat hajat dan pohon agar Allah campakkan ketenangan serta pohon Allah terangkan hati kita dalam menghadapi peperiksaan. Minta pada Allah agar apa yang kita pelajari ini masuk dalam peperiksaan
 2. Minta restu ibu bapa, Doa ibu bapa terhadap anaknya merupakan doa yang makbul. Jadi mintalah restu dari keduanya. Mintalah mereka doakan kejayaan kita.
 3. Banyak berzikir serta membaca Al-Quran. hati yang sentiasa berzikir mengingati Allah akan mencapai ketenganga sepertimana dalam firman Allah

  ‘Sesungguhnya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang’(Surah ar-Ra’ad ayat 36)’

  4. Jauhi maksiat serta dosa besar seboleh mungkin kerana mereka yang bergelumang dengan maksiat akan mempunyai jiwa yang resah serta tidak mendapat keberkatan daripada Allah

Read more ...

Wednesday, June 2, 2010


Allah yang maha agung, maha menatap, maha mendengar, maha memperhatikan, Dia tahu apa yang kita lakukan

Tidak satupun lirikan mata yang luput dari pengetahuan Allah

Tidak ada satu katapun yang terucap yang tidak didengar oleh pendengaran Allah yang maha mendengar

Saat ini kita dihargai orang lain, teman, orang tua sesungguhnya bukan kemuliaan yang kita miliki melainkan karena Allah yang masih menutupi aib kita

Wahai saudaraku sekalian, sesungguhnya kian lama kia dekat dengan kepulangan kita

Kain kafan akan ada saatnya akan dibungkuskan ke badan kita

Alangkah beruntungnya jikalau kematian datang kita benar benar sudah siap

Dosa sudah diampuni oleh Allah, badan kita terbasuh air wudhu

Alangkah indahnya jikalau malaikat maut menjemput dengan paras yang teramat indah

Kening kita usai berwujud, lisan kita sedang lirih menyebut nama Allah

Keringat kita sedang bersimbah berjuang dijalan Allah

Alangkah indahnya jikalau kematian datang orang tua ridho kepada kita,

orang orang yang kita sakiti sudah memaafkan tidak ada hutang piutang

Alangkah indahnya jikalau kematian datang air mata kita sedang menetes ingat dan rindu kepada Allah

Kita lepas ajal kita dengan kemuliaan dengan khusnul khotimah

Tapi alangkah banyaknya orang orang yang mati dengan keadaan sebaliknya

Mati dalam keadaan dosa

Mati di tempat zina

Mati dikutuk dan dilaknat orang tua

Mati dengan berselimut harta haram

Wahai saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar, Allah yang menciptakan kita memilih kita menjadi manusia,

bukan menjadi hewan atau tumbuh tumbuhan

Diantara bermilliaran manusia, kita ditakdirkan menjadi orang islam

Betapa banyaknya manusia yang tidak mengenal islam

Diantara begitu banyak orang islam banyak yang tidak mengenal sujud dan tausiah, Allhamdullilah

Kening ini sering diberi kesempatan untuk bersujud, Allhamdullilah

Otak kita dibuat cerdas tidak menjadi orang yang hilang ingatan

Allah memberi mata kepada kita sehingga kita bisa melihat indahnya alam

Kita diberi telinga yang dapat mendengar dengan jelas mendengar suara adzan, mendengar suara bayi

yang menangis & dapat menerima ilmu, Allhamdullilah

Padahal mudah bagi Allah untuk mengambil telinga ini mudah bagi Allah untuk menghendaki dunia ini menjadi sepi seketika

Allah memberikan kita lidah yang bisa bersuara walaupum Allah tahu betapa banyak dusta yang kita ucapkan,

betapa banyalk fitnah yang kita sebar dari mulut kita

Allah maha tahu perasaan yang tercabik akibat lisan kita

Tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk menyebut namanya

Dituntun untuk bisa istigfar padahal mudah bagi Allah untuk menjadikan

mulut ini tidak bersuara

Allah maha tahu bagaimana kita riya dengan tubuh ini,

memamerkan tubuh kita sehingga orang lain tergelincir

Atau kita sering kecewa mengutuk tubuh ini

Allah maha tahu betapa kening ini betapapun bersujud jarang khusu ingat kepada Allah

Allah maha tahu keadaan hati kita yang petantang petenteng, sombong, merasa hebat padahal yang

kita sombongkan adalah titipan Allah

Andaikan hari ini malaikat maut berada dihadapan kita,

bekal yang mana yang bisa kita bawa pulang ?

bukanlah kita pasti mati ?

Bukannya semua akan diperhitungkan, mau pulang kemana ?

Saudara saudaraku bukanlah kita ingin pulang kepada Allah ?

Kita sering meminta surga tapi amalan kita amalan neraka, kita sering meminta selamat tetapi perbuatan kita celaka

Kepada orang tua kita sering durhaka, berbulan bulan kita menghisap darahnya dalam kandungan

Berdiri sulit, berbaring sulit, Kita terlahir bersimbah darah, dua tahun kita hisap air susunya

Belasan tahun kita hisap keringat dan tenaganya

Berapa banyak kata - kata kita mengirisnya, berapa banyak sorot mata kita menghujam melukai perasaannya

berapa kali kita memalingkan wajah dengan ketus kepadanya

Berapa kali kita menghardik dan mendustakannya, padahal amalan yang dicintai Allah adalah doa kita kepada orang tua

Saudaraku, durhaka kepada orang tua didahulukan sisanya di dunia

Mungkin orang tua kita berlumur keringat dan dosa karena ingin melihat kita berbahagia ,

agar kita bisa makan, agar kita punya sepatu, agar kita dihargai teman teman

Mereka membanting tulang memeras keringat, kadang mengabaikan sujud dan sholat mereka

KEMATIANKU .....

Wahai saudaraku apabila malam ini malaikat maut menghampiri kita maka sholat kita hari ini adalah sholat terakhir kita

Wahai saudaraku, ingatlah satu desah nafas adalah satu langkah menuju kubur kita

Semakin hari sesungguhnya kita semakin dekat degan kematian kita

Kematian bukan hanya milik orang lain tapi juga milik kita

Ingatlah bahwa ajal dapat menjemput kita dimana saja mungkin dikala tidur,

dikala berjalan. Ingatlah bahwa ajal tidak bisa diduga

Wahai saudara saudaraku, kita pasti akan mati dan kita pasti akan mempertanggung jawabkan apapun yg kita lakukan

Tidak ada sedikit pun yg kita lakukan akan kembali kepada kita sendiri

Allah melihat persis apa yg kita lakukan tidak ada yg tersembunyi

Siapkah kita andaikata malaikat maut menjemput kita hari ini ?

Ingatlah pada syarakatul maut adalah saat yg sangat pahit

Kita sering melihat bagaimana hewan kurban yg tidak punya dosa,

Allah memperlihatkan kepada kita pahit nya saat ajal memisah dari tubuh kita mata terbeliak lidah menjulur,

badan menggelepar glepar sesungguhnya kitapun akan demikian

Walaupun tampak tenang sesungguhnya pahit kecuali Bagi orang orang yang merindukan Allah

Andaikata kita sudah mati tidak ada lagi yang bisa menolong , harta harta kita yang mati matian kita kumpulkan

tak bisa kita bawa karna bukan milik kita tapi milik Allah

Tinggal sehelai kain kafan yang dililitkan ditubuh kita

Bayangkanlah apabila tubuh ini sudah kaku,wajah ini sudah beku

Kain kafan sudah mulai dibungkus

Bersyukur kalau kita ada yang mengurus

Bayangkanlah bila tubuh kita sudah terbukur kaku bersyukur bila ada yang menyolatkan kita

Istri, suami, anak anak kita hanya bisa menangis disekitar kita

Kita akan diusung ke kamar kita yang baru, yaitu ke liang lahat

Wajah kita akan dibuka untuk menyentuh tanah dan papan akan ditutup disekitar kita

Pelan pelan orang yang kita cintai akan menaburkan tanah sehingga semakin gelap, semakin kini sendiri

Tanah semakin penuh, semakin jauh dari mereka

Mungkinkah nanti anak anak kita yang menaburkan tanah, sahabat sahabat kita

Inilah pertemuan terakhir dengan mereka

Tinggallah kita sendiri di liang lahat, mereka semua akan pulang

Belatung, cacing sudah mulai mengunyah tubuh kita

Tapi yang menjadi masalah ketika mulai datang malaikat kubur,

Mungkin pertanyaannya: "wahai mahluk malang berpuluh puluh tahun engkau hidup di dunia "

Betapa banyaknya engkau menghianati Allah yang selalu menjamumu

Betapa banyak nikmatnya dan kau balas dengan penghianatan

Mungkin saat itu dinding kubur mulai menghimpit tubuh

Sebetulnya sholat kita akan membela tetapi sholat kita terlalu lemah, karena tidak pernah khusu

Mungkin sedekah kita akan membela tapi sedekah kita terlalu lemah karena kita terlampau kikir

Mungkin saum kita akan menolong tapi saum kita hanya saum perut, mata tidak pernah saum, mulut tidak

pernah saum, hanya bisa menyakiti orang lain

Mungkin haji kita akan menolong tapi haji kita haji mardun, yang tertolak karena niatnya tidak benar

Tinggallah kita menderita, paling hanya doa anak dan keluarga kita yang kita tunggu tunggu, tapi bagaimana ?

Mereka tidak bisa berdoa karna kita tidak pernah mengajarkan mengenal Allah dengan baik

Tahukah saudaraku, siksa kubur terhenti apabila anak kita berdoa atau orang yang Allah titipkan

Doa tersebut bagai cahaya yang masuk sehingga kubur kita menjadi terang benerang

Berbahagialah bagi orang orang yang cukup bekal, kubur akan menjadi salah satu kenikmatan

Sholatnya menjadi cahaya terang benerang ,

sedekahnya menjadi ganjaran,

wakafnya menjadi pahala yang tak pernah putus,

orang orang yang ditolong akan selalu mendoakan, ilmu yang diajarkan akan mengalir tiga ganjaran

Wahai saudaraku, kenapa kita selalu mengganggap kematian itu keliatannya adalah untuk orang lain, padahal kita pasti mati

Setiap perbuatan kita di dunia akan dihitung lengkap, apakah kebaikan, keburukan yang lebih banyak

Wahai Allah, Engkaulah yang maha tahu kapan ajal akan menjemput kami

Kain kafan mana yang akan dililitkan di tubuh ini,

Juga liang lahat mana yang kami akan huni

Wahai Allah ijinkanlah kami memiliki sisa umur yang benar, ampunilah andaikata selama ini kami menghianatimu

Jadikan harta yang engkau titipkan benar benar dapat menjadi cahaya dalam kubur kami kelak

Jadikanlah sholat sholat kami menjadi pendamping kami ya Allah

ORANG TUAKU ....

Kita tidak tahu akan berapa lama lagi kita bisa menatap wajah ibu bapak kita

Andaikata ibu bapak kita sudah terbungkus kafan

Tidak ada lagi wajah yang bisa ditatap

Tidak ada lagi tangan yang bisa kita cium

Tidak ada lagi oleh oleh yang bisa kita bawakan

Tidak ada lagi sapaan yang bisa kita tunggu

Tidak ada lagi doanya untuk kita

Andai ibu bapak kita sudah berada di liang lahat maka tidak pernah lagi kita melihat lagi mereka dirumah

Andai tanah sudah menimbun jasadnya

Jangan sia siakan ibu bapak kita

Sampai kapanlah kita akan melukai hatinya,

seburuk apapun keadaannya darah dagingnya melekat pada tubuh kita

Solehkanlah yang orang tuanya yang belum soleh

Muliakan yang orang tuanya terhina

Saudaraku kenanglah kebaikan orang tua kita

Dimana gerangan di akhirat keluarga kita berkumpul, adik, kakak, apakah kita kan kumpul di surga

berjumpa dengan Rosul Allah atau cerai berai di neraka

Ya Allah utuhkan keluarga kami di dunia ini mulia, utuhkanlah keluarga kami di surgaMu mulia

Ya Allah karuniakan kepada kami hati yang penuh cinta, cinta kepadamu ya Allah, dan golongkanlah

hati ini menjadi hati yang selalu rindu ingin berjumpa dengan Mu

DOAKU ....

Ya Allah kami mohon berikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala dosa dosa kami,

Ampun ya Allah..., Ampunilah kami ya Allah ...

Ampuni sekelam apapun masa lalu kami,

Hapuskanlah segala kotornya aib aib kami

Ampuni apabila kami sering tidak ridho dengan takdir Mu ya Allah

Ampuni segala kezaliman kami, terhadap orang tua kami

Ya Allah, selamatkan orang tua kami, jadikan tetesan keringatnya,

Air matanya, darahnya jadi jalan

Kemuliaan bagi dunia dan akhirat

Sayangi ibu bapak kami ya Allah....

Golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi

Lapangkan kuburnya ya Allah 3x, ringankan hisabnya, Amin

KESIMPULAN

Saudaraku, sebaik baiknya manusia adalah manusia yang selalu ingat mati

dan paling mempersiapkan diri kita untuk mati dan

selalu berfikir hari ini adalah hari yang terakhir kita

Luruskan niat dan berbuatlah yang terbaik setiap saat,

jangan pernah sia siakan satu kejadianpun kecuali

harus membawa manfaat bagi dunia dan akhirat

Ya Allah berikan kesempatan untuk memberikan

yang terbaik dalam hidup ini berguna bagi dunia

dan bermanfaat bagi akhirat

Kita songsong malaikat maut dengan amalan yang utama

Selamat berjuang saudaraku sekalian untuk mengarungi sisa umur ini

Semoga kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik dan

kita berjumpa dihadapan Allah kelak di Surga amin ya robbal alamin,

hidup untuk mempersembahkan yang terbaik berguna untuk dunia &

bermanfaat bagi akhirat, Selamat berjuang ....

Wassalam wr wb

...Menuju Ahli Dzikir, Ahli Fikir, dan Ahli Ikhtiar...


Read more ...
 
SK SERKAM
Km 18 Jalan Serkam PAntai
77300 Merlimau Melaka.

Tel & Fax : 06-2619740
Email : mba1019@ppdjasin.edu.com
skserkampantai@gmail.com
Website : http://skserkampantai.blogspot.com

Emelkan kepada kami...

Name:
Email:
Comment:
Sekolah Kebangsaan Serkam, 77300 Merlimau Melaka | Template Ireng Manis © 2010 Free Template Ajah. Distribution by Dhe Template. Supported by Cash Money Today and Forex Broker Info